Πρακτικά Ημερίδας: «Ουσία, Δομή και Υπόστασις του Κόσμου κατά την Προσωκρατική Φιλοσοφία»

Οργάνωση: Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Kεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, 29/4/2014 ISBN: 978-960-93-7927-4

Επιμέλεια Πρακτικών: Κωνσταντίνος Καλαχάνης

Ευαγγελία Μαραγγιανού   

Φασὶ δ’ οἱ σοφοί, ὦ Καλλίκλεις, καὶ οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους τὴν κοινωνίαν συνέχειν καὶ φιλίαν καὶ κοσμιότητα καὶ σωφροσύνην καὶ δικαιότητα καὶ τὸ ὅλον τοῦτο διὰ ταῦτα κόσμον καλοῦσιν».  (Πλάτωνος,  Γοργίας, 507 e – 508 a) Marangianou full text

Κωνσταντίνος Καλαχάνης

Η Κοσμολογική σημασία της «δίνης» στα κείμενα των Προσωκρατικών Φιλοσόφων 

Kalachanis vortex full

Χαράλαμπος Σπυρίδης

Παλίντροπος ἡ ἀρμονία καθ’ Ἠράκλειτον τὸν Ἐφέσιον και οὐχί παλίντονος ὡς οἱ Kerk, Zeller, Gigon κ.α. δοκοῦν (ἀπόσπασμα 51)

 Spyridis full text

Γεώργιος Κουμάκης

Ο «Πυθαγορίζων» Πλάτων Koumakis full text

                    

 

Κατηγορίες