Η Εταιρεία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Η Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΔΕΕΑΕΦ), μη Κερδοσκοπική επιστημονική Εταιρεία, στοχεύει στην έρευνα και στην μελέτη φιλοσοφικών προβλημάτων, παράλληλα με την εξέταση του αντικτύπου τους στην εξέλιξη των Επιστημών.  Στο πλαίσιο αυτό οργανώνει διεπιστημονικά συνέδρια / ημερίδες  σε συνεργασία με έγκριτους φορείς (ΦΣ Παρνασσός, Ένωση Ελλήνων Φυσικών), τα οποία απευθύνονται σε νέους επιστήμονες, φοιτητές και γενικότερα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ορόσημα της ιστορίας της υπήρξαν τα συνέδρια «Φιλοσοφία & Κοσμολογία» που διοργανώθηκαν από το 2012-2018 και τα οποία αποσκοπούσαν στην διερεύνηση φιλοσοφικών ζητημάτων που άπτονται της έρευνας για την εξέλιξη του Σύμπαντος.

Η ΔΕΕΑΕΦ επιπλέον διοργανώνει επί σειρά ετών τα Πανεπιστημιακά Σεμινάρια Φιλοσοφίας, τα οποία γίνονται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50), αλλά και στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» (Πλ. Καρύτση) στο κέντρο της Αθήνας.

Επιπλέον η ΔΕΕΑΕΦ έχει δώσει την ευκαιρία σε νέους ερευνητές, αλλά και μαθητές να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους καθηγητές και ακαδημαϊκούς και να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες.

 

 

Η Εταιρεία δ

Σας περιμένουμε στις εκδηλώσεις μας!