Η Εταιρεία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Η Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, μη Κερδοσκοπική επιστημονική Εταιρεία, στοχεύει στην έρευνα, την μελέτη και τον σχολιασμό φιλοσοφικών προβλημάτων και ενισχύει τους νέους κυρίως επιστήμονες εις την ερευνητικήν των δραστηριότητα. Πρόκειται περί Φιλοσοφικής Εταιρείας με έδρα την Αθήνα, στο περιβάλλον της οποίας  αναπτύχθηκε ο φιλοσοφικός λόγος στην κλασσική του μορφή.

Η Εταιρεία διοργανώνει επί σειρά ετών τα Πανεπιστημιακά Σεμινάρια Φιλοσοφίας, τα οποία γίνονται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50), αλλά και στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» (Πλ. Καρύτση) στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και την Ελληνική Εταιρεία Φιλοσοφικών Μελετών διοργανώνει σε ετήσια βάση το Συνέδριο «Φιλοσοφία και Κοσμολογία» στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την Προεδρία του Ακαδημαϊκού-Καθηγητή Ευάγελλου Μουτσόπουλου, αλλά και επιστημονικές ημερίδες τόσο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όσο και στο Διεθνές Κέντρο Φιλοσοφίας της Ιστορίας και του Πολιτισμού, στα Αρφαρά του Νομού Μεσσηνίας.

Σας περιμένουμε στις εκδηλώσεις μας!