«ΣΩΚΡΑΤΗΣ» ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ «SOCRATES» INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF ANCIENT GREEK PHILOSOPHY

BANNER2

Δημοσιεύσεις Περιοδικού

© ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, AΘΗΝΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 510), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΙΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΚ: 15784 http://deeaef.gr/

ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ / Printed in  Pireaus

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΔΙΟΝΥΣΟΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 59, 4ος ὂροφος / 18535 Πειραιεύς
E mail: dionysosenpeiraiei@gmail.com τηλ.:  6943 535994
Ἱστότοπος:  http://dionysosenpeiraiei.blogspot.gr/

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 1, 2015 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 2, 2016

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 3 2017

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 4, 2018

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 5, 2019-2020

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 6, 2021

 –

 

Περιεχόμενα τόμος / Table of contents issue 2

Τόμος 2 (ειδικός) τεύχος / Table of contents (special edition) 2

Περιεχόμενα τόμος / Table of contents issue 3

Περιεχόμενα τόμος / Table of contents issue 4

Περιεχόμενα τόμος / Table of contents issue 5