«ΣΩΚΡΑΤΗΣ» ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ «SOCRATES» INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF ANCIENT GREEK PHILOSOPHY

Δημοσιεύσεις Περιοδικού

© ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, AΘΗΝΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 510), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΙΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΚ: 15784 http://deeaef.gr/
ISSN: 2241-8431
ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ / Printed in  Pireaus
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΕΦΤΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: Κολοκοτρώνη 91 2ος  ὄροφος  / 18535 Πειραιεύς
http://www.koinsep-efta.gr/

ΤΕΥΧΟΣ 1 (2015)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εἶναι ἡ ἐνέργεια κατάστασις εἰδοποιός;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.-Α. ΝΙΑΡΧΟΣ: Ὁ ἀριστοτελικός Νοῦς
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.-Α. ΝΙΑΡΧΟΣ: «Τί ἀπεγινεν ὁ φιλόσοφος;» Ἐρωτᾶ ὁ Ἀκαδημαϊκός-Καθηγητής Φιλοσοφίας Ε. Μουτσόπουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ: Ἀθλητικόν Ἰδεῶδες καί Φιλόσοφος Παιδεία
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Δημοκρατία κέκληται. Ἀλλά τί ἦταν
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ: Τό τρίτον εἶδος τῶν πλατωνικῶν «ἀτομικῶν» ὀρθογώνιων τριγώνων
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ: Τά αἰνίγματα τοῦ Σειρίου, τοῦ λαμπρότερου ἀστέρα τοῦ Μεγάλου Κυνός
ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΟΥΣΑΣ: Ὁ Μηχανισμός τῶν Ἀντικυθηρων καί οἱ Πυθαγόρειοι
KONSTANTINOS BEYS: Socrates the Philosopher
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ: Ἡ φυσιοκρατική Ἠθική τῶν Προσωκρατικῶν
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΑΚΗΣ: Τρόποι τοῦ βίου καί διακυβέρνησης τῆς χώρας κατ” Ἀριστοτέλη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΧΑΝΗΣ: Ἀπό τόν αἰθέρα στήν σκοτεινή ὕλη
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ἡ συμβολή τῆς Παιδείας στήν ἁρμονική κοινωνική συνοχή
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΤΑΡΗ: Ἐπιστήμη καί Θρησκεία: ἀπό τήν φαινομενική θεσμική ἀντίθεση στήν βαθύτερη σύνθεση μέσα ἀπό τό φῶς τῆς ἑλληνικης φιλοσοφικῆς θέασης 

ΤΕΥΧΟΣ 2 (2016)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 4ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ: «Τό πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον» ὁ νοῦς ὡς «νόησις νοήσεως» κατά τόν Ἀριστοτέλη
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ: 3 πυθαγόρειοι μεσότητες, 4 πλατωνικά θεωρήματα, 5 τετρακτύες
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ: Θέων ὁ Ἀλεξανδρεύς καί Ὑπατία ἡ συμπαντική ἀστρονόμος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ: Κατά φύσιν ζῆν
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡΕΚΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΑ, ΣΤAΥΡΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ, ΕΛΕΝΑ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ: Ὁμήρου Ἰλιάς: ἀστρονομικά στοιχεῖα καί χρονικός προσδιορισμός τοῦ τρωικοῦ πολέμου
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΣ: Ἡ μουσικομαθηματική δομή τοῦ κόσμου καί ὁ πρακτικός λόγος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΑΚΗΣ: Ἡ γένεση ἰσοπλεύρου τριγώνου καί ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου κατά Πλάτωνα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΧΑΝΗΣ: Ἠ σημασία τοῦ κενοῦ στίς κοσμολογικές θεωρίες, ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική φιλοσοφία μέχρι τήν σύγχρονη ἐπιστήμη
BEATRIZ BANDEIRA: Comparisons between the mechanisms with gears from the 2nd century BC to 1221/2 AD
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΟΥ: Τά κατακόρυφα Ἡλιακά Ρολόγια τοῦ Πύργου τῶν Ἀνέμων
ΗΣΑΪΑΣ ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ: Ἡ ἡρακλείτεια θεώρηση τοῦ Σύμπαντος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΤΟΤΣΙΚΑ: Ἡ νεοπλατωνική ἑρμηνεία τῆς ἀριστοτελικῆς ψυχῆς ἀπό τόν Σιμπλίκιο
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ἧθος καί Ἡθική στόν Ἡράκλειτο
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΝΤΟΥ: Θεοί καί ἄνθρωποι στό κοσμολογικό παραμύθι: λατρευτικοί χῶροι τῆς Πελοποννήσου μέσα ἀπό τή σκοπιά τῆς μυθολογίας
ΒΥΡΩΝ ΖΑΤΤΑΣ: Τό ὁλόγραμμα στήν ἑλληνική φιλοσοφία καί τήν σύγχρονη κοσμολογία
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΧΑΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΤΑΜΠΑΣΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ἸΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΙΑΤΟΣ: Ἡ ἀνοικειοθελής ἐκθεση τοῦ ἀνθρώπου στούς στρεσογόνους παράγοντες τοῦ περιβάλλοντος

II. ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πρός τήν ὀντολογικήν ὁλοκλήρωσιν: ἀπό τοῦ ἀτόμου εἰς τό πρόσωπον
CONSTANTINE G.-A. NIARCHOS: Aristotle’s Ethics and their influence exerted upon contemporary societies
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΑΡΧΟΣ: Ἀστροβιοηθική: Μία ἐξωγήϊνη θεώρηση τῆς Βιοηθικῆς
DEMOSTHENES DAVVETAS: Tony Cragg: The Ontology of Matter
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΑΛΛΗΣ: H ἐγελιανή ἑρμηνεία τῆς παρμενιδειας ὀντολογίας
LEONIDAS GEORGIADIS: The Socratic Method
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΧΑΝΗΣ: Tό πῦρ καί οἱ ἀντιθέσεις στήν κοσμολογία τοῦ Ἠρακλείτου

III.ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΜΑΚΗ: Φιλοσοφία τοῦ Δικαίου καί τῆς Πολιτείας. Κοινωνική καί Πολιτική Φιλοσοφία κατά Πλάτωνα καί Ἀριστοτέλη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ: GEORGE KOUMAKIS: Dialectic and Democracy studies on Plato and Aristotle
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΜΑΚΗ: Τό νόημα τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ-ΔΕΡΜΟΥΣΗ: Ἀρχαῖοι Ἕλληνες Φιλόσοφοι, ἀπό τόν Θαλη στόν Ἀριστοτέλη