Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας