2η Επιστημονική Ημερίδα «Προσωκρατική Φιλοσοφία: ο Άνθρωπος, η Κοινωνία και ο Κόσμος»

ISBN: 978-618-82555-1-7

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Επιμέλεια πρακτικών: Κωνσταντίνος Καλαχάνης

Περιεχόμενα

Ευαγγελία Μαραγγιανού – Evangelia Marangianou
Η φυσιοκρατική ηθική των Προσωκρατικών - The Naturalistic Morality of the Presocratics
Marangianou full text

Ευστράτιος Θεοδοσίου- Efstratios Theodossiou
Εύδοξος ο Κνίδιος, ο Μαθηματικός,  ο Αστρονόμος , ο Φιλόσοφος, ο Γεωμέτρης - Eudoxus of Knidos, the Mathematician, the Astronomer, the Philosopher, the Geometer
Theodossiou full text

Ιωάννα Τριπουλά – Ioanna Tripoula
Σωκράτης και Προ-Σωκρατικοί: Ανιχνεύοντας τις ρίζες της Σωκρατικής θεώρησης για τον άνθρωπο και την κοινωνία  - Socrates and Pre-Socratic Philosophy: Detecting the roots of socratic approach on Human and Society 
Tripoula full text

Αναστασία Δημητρακοπούλου – Anastasia Dimitrakopoulou
Η θεωρία περί Δημοκρατίας του Δημοκρίτου και οι επιδράσεις της στον Αριστοτέλη - Democritus  theory of Democracy and its  effect on Aristotelian Political Philosophy
Dimitrakopoulou full text

Χαράλαμπος Σπυρίδης – Charalambos Spyridis
Ζάμολξις “η  κατ’ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θράξ Γέτης Προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος - Zamolxis or according to  Herodianus Zamoxlis, the Thracian Gaetes Presocratic Pythagorean Philosopher
Spyridis full text

Άννα Λάζου – Anna Lazou
Ο Ηράκλειτος στον διαλεκτικό Χικμέτ -  Heraclitus in dialectic Hikmet
Lazou full text

Κωνσταντίνος Καλαχάνης – Konstantinos Kalachanis
Η Κοσμολογία του Διογένη Απολλωνιάτη –  The Cosmology of Diogenes of Apollonia
Kalachanis full text

Γεώργιος Κουμάκης – Georgios Koumakis
Προϋποθέσεις ερμηνείας του πλατωνικού Παρμενίδη - Preconditions for the interpretation  of Plato” s Parmenides
Koumakis full text

Κερασένια Παπαλεξίου – Kerasenia Papalexiou
Οι οντολογικές αφηγήσεις των Προσωκρατικών – Presocratic ontological narratives
Papalexiou full text

Νικόλαος Χρόνης – Nikolaos Chronis
Δημόκριτος – Κάντ  - Democrit-Kant
chronis-full-text

Δημοσθένης Δαββέτας – Demosthenes Davvetas
Tony Cragg: Η οντολογία της ύλης – Tony Cragg: The ontology of matter
Davvetas-full-text

Δέσποινα Πόταρη – Despina Potari
Η ροή ως πολιτική, ψυχικές και πολιτικές διαστάσεις του ηρακλείτειου λόγου - The flow as political: Psychological and political dimensions of the Heracletean Logos
potari-full-text

Κατηγορίες