Χαράλαμπος Σπυρίδης, «Πλάτωνος αλληγορία περὶ αγαθογονίας και κακογονίας»

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 Αίθουσα Τρίτση, ώρα 18.00-20.00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 2015-2016 

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Αίθουσα Τρίτση

Ώρα 18.00-20.00

 Θέμα: Πλάτωνος ἀλληγορία περὶ ἀγαθογονίας καὶ κακογονίας

 Ομιλητής: Χαράλαμπος Σπυρίδης

Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Νιάρχος                                                                                                        Κωνσταντίνος Καλαχάνης
Καθηγητής Φιλοσοφίας                                                                                                             Δρ Φιλοσοφίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών                                                                                                    του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κατηγορίες