Επιστημονική Ημερίδα: «Φιλοσοφία, Φυσικές Επιστήμες, Βιοηθική»12 Νοεμβρίου 2014, Τόμος Πρακτικών

ISBN: 978-618-82555-0-0

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Έκδοση διορθωμένη και επηυξημένη (2022)

Επιμέλεια πρακτικών: Κωνσταντίνος Καλαχάνης

Χαράλαμπος Σπυρίδης 

Τέλειον Μεῖζον Σύστημα κατάχρῶμα παρά Πλάτωνι   Spyridis full text

Νικόλαος Χρόνης

Λογική Αναγκαιότης και Πρόγνωσις  Chronis full text

Ευστράτιος Θεοδοσίου

Αθέατος κόσμος και σύγχρονη Φυσική   Theodossiou full text

Ιωάννης Σφήκας

Η μαθηματική προτυποποίηση στις Φυσικές Επιστήμες  Sfekas full text

Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Ευαγγελία Πάνου, Βασίλειος Μανιμάνης, Ιωάννης Κωστίκας

Από τα στοιχεία του ανθρώπου στα στοιχεία του Σύμπαντος Kalachanis (a) et al. full text

Ευγενία Θανοπούλου

Από το cogito στο vivo: η γνωσιολογική σημασία της βούλησης στον Descartes και στον James Thanopoulou full text

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Δημήτριος Λέκκας

Επιστήμη vs. Scientia Papageorgiou & Lekkas full text

Γεώργιος Κουμάκης

Mαθηματικά και ηθική κατά Πλάτωνα και Αριστοτέλη Koumakis full text

Βασίλειος Μανιμάνης

Η εισαγωγή της επιστήμης στη λογοτεχνία: Η περίπτωση του Ιουλίου Βερν Manimanis full text

Ιωάννα Τριπουλά

Το τυχαίο του φυσικού κόσμου και οι φιλοσοφικές του προεκτάσεις Tripoula full text

Γεράσιμος Ρεντίφης

Ευθανασία: Ζήτημα ζωής και θανάτου Rentifis full text

Ιωάννα Μάστορα

Βιοηθική και Αισθητική στην Επιστήμη της Κίνησης Mastora full text

Έφη Πολυγιαννάκη

Η ελληνική γλώσσα πίσω από τις μινωικές γραφές  Polygiannaki full text

Εύη Σαραντέα

Το Εντός Άγαλμα: Ζωγραφικές αναπαραστάσεις Αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων Sarantea full text

Χαράλαμπος Κράλλης

Η Ιστορία του καθαρού Λόγου κατά τον I.Kant Krallis full text

Καλαχάνης, Κ. Κοταμπάση, Χ. Σταμάτης, Π. Ματιάτος, Ι. Νικολοπούλου-Σταμάτη,  Π.

Η χωρίς συγκατάθεση,  έκθεση του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς ρύπους: ηθικά ζητήματα Kalachanis Nicolopoulou et al full text

Αλέξιος Σαμαρτζής

Βιοηθική και Ορθόδοξη Θεολογία Samartzis full text

Γεώργιος Τσουκαλάς

Η σταθερότητα του σύμπαντος ως αποτέλεσμα της αενάου γενικευμένης κινήσεως των πάντων Tsoukalas full text

Ευαγγελία Πάνου

Μελέτη των χαρακτηριστικών παραμέτρων των κωνικών ωρολογίων του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών Panou full text

ADDENTA (2022)

Ιωάννα Μάστορα

Αθλητικό παιχνίδι: νοητική καλλιέργεια και ψυχική ενδυνάμωση  Mastora 2 full text adentum

Κατηγορίες