3ο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Προσωκρατική Φιλοσοφία: Ο Άνθρωπος, η Κοινωνία και ο Κόσμος»

Τετάρτη 6 και Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου Αίθουσα “AULA”

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Υπό την αιγίδα του  του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόσκληση

Φόρμα υποβολής περίληψης     

 AFISA_(1) 2016 Προσωκρατικοί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (2) pdf          2016 Προσωκρατικοί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ doc

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 6 Απριλίου 2016

 9.30-10.00: Προσέλευση συνέδρων, εγγραφές  

Εναρκτήρια Συνεδρία

Προεδρείο: Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

10.00-10.15: Προσφωνήσεις

Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Πρύτανις του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Ομ. Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος του Συνεδρίου
Ελένη Καραμαλέγκου, Καθηγήτρια του τμήματος Φιλολογίας, Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Παιδαγωγικής, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευαγγελία Μαραγγιανού, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Διευθύντρια του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Νικόλαος Χρόνης, Ομ. Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
Ευστράτιος Θεοδοσίου Αν. Καθηγητής Αστροφυσικής  του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Εναρκτήρια Ομιλία

 10.15-10.45:  Χρήστος Ζερεφός, Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η σύσταση της ατμόσφαιρας από τους Προσωκρατικούς μέχρι σήμερα

 1η Συνεδρία

Προεδρείο: Νικόλαος Χρόνης, Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

10.45-11.15: Κωνσταντίνος Νιάρχος, Το επιστημονικό πνεύμα και η ηθική πρόοδος κατά τον Ξενοφάνη
11.15-11.45: Ευστράτιος Θεοδοσίου, Φερεκύδης ο Σύριος Βίντεο ομιλίας
11.45-12.15: Ανδρέας Μάνος, Ηράκλειτος: Η ελπίδα του ανελπίστου και ο καιρός της αφύπνισης

 12.15-12.25: Συζήτηση
12.25-12.35: Διάλειμμα

2η Συνεδρία

Προεδρείο: Κωνσταντίνα Γογγάκη, Επ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών
12.35-13.15: Χαράλαμπος Σπυρίδης, Αρχύτου: Περί Αρμονικού και Ψυχοακουστικής

13.15-13.45: Ιωάννης Καλογεράκος, Οι προσωκρατικοί και ο όρος «προσωκρατική φιλοσοφία»: Η εννοιολογία και ο ορισμός της πρώιμης ελληνικής φιλοσοφίας

13.45-14.15: Λεωνίδας Μπαρτζελιώτης, Η αντίδραση του Αριστοτέλους προς τους Προσωκρατικούς

 14.15-14.25: Συζήτηση

14.25-14.45: Διάλειμμα

3η Συνεδρία

Προεδρείο: Ξενοφών Μουσάς, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών:

14.45-15.15: Ιωσήφ Στεφάνου, Λούης Ρούσσος, Ανδρέας Κουλετάκης, Ξενοφών Μουσάς, Το φρέαρ του Φερεκύδη, το (πιθανό) Ιερό Κορυφής της Βούβας στην Κρήτη και άλλα αστρονομικής σημασίας υδρομαντεία Βίντεο ομιλίας

15.15-15.45: Κωνσταντίνα Γογγάκη, Η υπεροχή της πνευματικής δύναμης έναντι της σωματικής ρώμης κατά τον Ξενοφάνη, 2D=2W  Βίντεο ομιλίας: Βίντεο ομιλίας

15.45-16.05: Ησαϊας Τσιτόγλου,  Μεταφυσική και Οντολογία των Προσωκρατικών

 16.05-16-15: Συζήτηση

16.15-16.25: Διάλειμμα

4η Συνεδρία

Προεδρείο: Παναγιώτης Νιάρχος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

16.25-16.55: Ξενοφών Μουσάς, Η φυσική κοσμολογία των Ελλήνων. Από τους κομήτες  και τους μετεωρίτες στο κοσμικό ωόν, στην εκπύρρωση και τα «παράλληλα» σύμπαντα
16.55-17.15: Ευαγγελία Πάνου,  Η συνεισφορά του Αναξίμανδρου στη λήψη μετρήσεων χρόνου με αρχαία αστρονομικα όργανα
17.15-17.30: Τάκης Θεοδοσίου, Η Θεωρία της Πανσπερμίας – Από τους Προσωκρατικούς στις σημερινές Κοσμολογικές Προεκτάσεις μέσω της Επιστήμης των Μετεωριτών

 17.50-18.00: Συζήτηση

18.00: Λήξη των εργασιών της 1ης ημέρας του Συνεδρίου

Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

5η Συνεδρία

Προεδρείο: Χαράλαμπος Σπυρίδης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

10.00-10.30: Γεώργιος Κουμάκης, Πλάτων και Πυθαγόρειοι
10.30-10.50:  Μαρία Βέργου, Βίας ο Πριηνεύς, ο σοφός, η συμβολή του στην δικαιοσύνη και στην πολιτική
10.50-11.20: Κωνσταντίνα Γογγάκη, Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Ψυχή και σώμα κατά το πυθαγόρειο δόγμα της μετεμψύχωσης Βίντεο ομιλίας
11.20-11.40: Δημήτριος Τζωρτζόπουλος, Ηράκλειτος και Heidegger: Πόλις και  αλήθεια.  Η τραγικότητα του Πολιτικού  με επίκαιρες σημάνσεις

 11.20-11.30: Συζήτηση
11.30-11.40: Διάλειμμα

5η Συνεδρία

Προεδρείο: Eυστράτιος Θεοδοσίου, Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

11.40-12.00: Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Το πυρ στην Κοσμολογία του Ηρακλείτου
12.00-12.20: Παναγιώτης Παπασπύρου, Η κοσμολογική σημασία της πυθαγόρειας αρμονίας και μουσικής των σφαιρών, και η ιστορική της επιρροή έως την εποχή του Ιωάννη Κέπλερ
12.20-12.40: Εύη Σαραντέα, Η απόδοση της μορφής του Σωκράτη στην αρχαία ελληνική γλυπτική. Προσέγγιση στο σκεπτικό του δημιουργού και ζωγραφική αναπαράσταση

12.40-12.50: Συζήτηση
12.50-13.00: Διάλειμμα

 6η Συνεδρία

Προεδρείο: Λεωνίδας Μπαρτζελιώτης,  Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

13.00-13.30: Ευαγγελία Μαραγγιανού, Προσωκρατικές επιδράσεις στην πλατωνική φιλοσοφία
13.30-13.50: Παναγιώτης Δαμάσκος, Η οντολογία του Έρωτος στην Φιλοσοφία των Προσωκρατικών
13.50-14.10: Στεργιανή Ζανέκα, Η ταυτότητα και η ετερότητα στις κοσμολογικές αρχές των Προσωκρατικών Φιλοσόφων
14.10-14.30: Ηλίας Βαβούρας, Η έννοια της «ομόνοιας» στη δημοκρίτεια πολιτική φιλοσοφία

14.30-14.40: Συζήτηση

 Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας: Η συμβολή των Προσωκρατικών στην Επιστήμη

Προεδρείο:Ευαγγελία Μαραγγιανού, Καθηγήτρια τουΠανεπιστημίου Αθηνών

14.40-16.00: Μετέχουν: Κωνσταντίνος Νιάρχος, Ευστράτιος Θεοδοσίου, Ευαγγελία Μαραγγιανού, Χαράλαμπος Σπυρίδης, Ξενοφών Μουσάς, Παναγιώτης Νιάρχος

16.00: Επισκόπηση του Συνεδρίου από τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Νιάρχο

16.15: Λήξη των εργασιών του Συνεδρίου

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΚΡΙΑΡΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
 • EKΘΕΣΗ ΜΕΤΕΩΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (Μέλους της International Meteoritical Society)

 

Έκθεση ζωγραφικής από την Εύη Σαραντέα με θέμα: «Προσωπογραφίες αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων»         

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Βαβούρας Ηλίας, Διδάκτωρ  Φιλοσοφίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ilvavouras@gmail.com
 2. Γογγάκη Κωνσταντίνα, Επ. Καθηγήτρια Εισαγωγής στη Φιλοσοφία και Φιλοσοφίας του Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, kgogaki@phed.uoa.gr  (προσκεκλημένη ομιλήτρια)
 3. Δαμάσκος Παναγιώτης, Δρ. Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών pdamasko@otenet.gr
 4. Θεοδοσίου Ευστράτιος, Αν. Καθηγητής Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής του  Πανεπιστημίου Αθηνών etheodos@phys.uoa.gr (προσκεκλημένος ομιλητής)
 5. Θεοδοσίου Τάκης, πρ. Διδάσκων Ακαδημίας Πλάτωνος – IMCA – Meteoritical Society, panthe68@otenet.gr
 6. Ζανέκα Στεργιανή, Δρ. Φιλολογίας Α.Π.Θ. /Καθηγήτρια 1ου Γεν. Λυκείου Χανίων stergianizaneka@gmail.com
 7. Ζερεφός Χρήστος, Καθηγητής Φυσικής της Ατμοσφαίρας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός, Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας, zerefos@geol.uoa.gr
 8. Καλαχάνης Κωνσταντίνος, Δρ. Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών kkalachan@phys.uoa.gr
 9. Καλογεράκος Ιωάννης, Επ. Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας  του Πανεπιστημίου Αθηνών igkaloge@ppp.uoa.gr
 10. Κουλετάκης Ανδρέας, Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης, Κρήτη
 11. Κουμάκης Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, gkoumaki@cc.uoi.gr (προσκεκλημένος ομιλητής)
 12. Κριάρης Διονύσιος, Μαθηματικός, κατασκευαστής ομοιωμάτων αρχαίων οργάνων apili0tis@yahoo.com
 13. Μάνος Ανδρέας, Καθηγητής Φιλοσοφίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης platonicusman@yahoo.gr
 14. Μαρίτσας Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  Ε.Μ.Π. και Μsc. Φιλοσοφίας, Παν/μίου Σόφιας, Βουλγαρία, kmar@abv.bg
 15. Μαραγγιανού Ευαγγελία, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια του Τομέα Φιλοσοφίας  emaragia@otenet.gr (προσκεκλημένη ομιλήτρια
 16. Μικρογιαννάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής, Πρόεδρος του Φ.Σ. «Παρνασσός» thmikro@phil.uoa.gr
 17. Μουσάς Ξενοφών, αστρονόμος, Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών xmoussas@phys.uoa.gr (προσκεκλημένος ομιλητής
 18. Μουτσόπουλος Ευάγγελος, Oμ. Καθηγητής Φιλοσοφίας, του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός
 19. Μπαρτζελιώτης Λεωνίδας, Ομ. Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, lbargel@ppp.uoa.gr (προσκεκλημένος ομιλητής)
 20. Νιάρχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας  του Πανεπιστημίου Αθηνών cgniarchos@ppp.uoa.gr  (προσκεκλημένος ομιλητής
 21. Νιάρχος Παναγιώτης, Καθηγητής Παρατηρησιακής Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών pniarcho@phys.uoa.g
 22. Πάνου Ευαγγελία, Φυσικός, Υπ. Δρ. Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών  evipanou184@yahoo.gr
 23. Παπασπύρου Παναγιώτης, Υπ. Δρ. Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών p.papaspirou973@gmail.co
 24. Ρούσσος Λούης, Ερευνητής
 25. Σαραντέα Εύη, Ζωγράφος, evi.sarantea@hotmail.com
 26. Σπυρίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής Μουσικής Ακουστικής-Πληροφορικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών hspyridis@music.uoa.gr  (προσκεκλημένος ομιλητής
 27. Στεφάνου Ιωσήφ, ομ. Καθηγητής, Αρχιτεκτονική Σχολή Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, josephstefanou@gmail.com
 28. Τζωρτζόπουλος Δημήτριος, Δρ Φιλοσοφίας, Συγγραφέας dtzortz@gmail.com

 

Οδηγίες πρόσβασης στην Φιλοσοφική Σχολή

Με τα λεωφορεία 250, 608, 221, από τον σταθμό Μετρό «Ευαγγελισμός»

Κατηγορίες