4ο Επιστημονικό Συνέδριο «Φιλοσοφία και Κοσμολογία» Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών 4-5/5/2015

Poster.4o.Philosophy.and.Cosmology-page-001

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Δευτέρα 4-Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αμφιθέατρο “Άλκης Αργυριάδης” 

Υπό την αιγίδα του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Κατεβάστε την πρόσκληση: 4ο Φιλοσοφία-Κοσμολογία Πρόσκληση

Κατεβάστε το πρόγραμμα Πρόγραμμα_Φιλοσοφία-Κοσμολογία_4_final (1) Πρόγραμμα Φιλοσοφία-Κοσμολογία 4 final

4ον ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ»

4Ον ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

«ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ»

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

10.00-12.00: Προσέλευση συνέδρων, εγγραφές

Εναρκτήρια Συνεδρία

Προεδρείο: Κωνσταντίνος Νιάρχος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

12.00: Προσφωνήσεις

Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Πρύτανις του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ελένη Καραμαλέγκου, Καθηγήτρια του τμήματος Φιλολογίας, Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Παιδαγωγικής, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Γεώργιος Τόμπρας, Καθηγητής Ηλεκτρονικής Φυσικής, Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Παναγιώτης Πανταζάκος, Αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας,  Διευθυντής του Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Χρόνης, Ομ. Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Ευστράτιος Θεοδοσίου Αν. Καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

 

Εναρκτήρια Ομιλία

«Βιοηθική και Οικολογία ως βιώσεις αξιών»

του Καθηγητού και Ακαδημαϊκού Ε. Μουτσοπούλου, Προέδρου του Επιστημονικού Συνεδρίου

1η Συνεδρία : Φιλοσοφία και Κόσμος

Προεδρείο: Νικόλαος Χρόνης, Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

13.00-13.30: Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης  Η «βασιλεία» ως σύνδεσμος κατά τον 

                      Αριστοτέλη

13.30-14.00: Νικόλαος Χρόνης, Η τέχνη, ανάπαυλα του βιοτικού κάματου

14.00-14.30: Κωνσταντίνος  Γ.-Α Νιάρχος, O  άνθρωπος ως οντική, κοσμική πραγματικότης

14.30-15.00: Γεώργιος Κουμάκης, Η γένεση του ισοπλεύρου τριγώνου και η δημιουργία του

                        κόσμου κατά Πλάτωνα (Τιμ., 54 a 5-7)

 

15.00-15.10: Συζήτηση

15.10-15-30: Διάλειμμα

 

2η Συνεδρία: Προσωκρατική προσέγγιση του κόσμου

Προεδρείο: Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

15.30-16.00: Ανδρέας Μάνος, Η ηρακλείτεια τέχνη του βίου και το παιδικό παιχνίδι του

                         χρόνου

16.00-16.20: Ηλίας Βαβούρας, Ἀνθρώπῳ μικρῷ κόσμῳ ὄντι (Δημόκρ. Απ. Β 34 DK): Σώμα,

                      ψυχή και νους ως κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης του ανθρώπινου

                       μικρόκοσμου

16.20-16.40: Αφροδίτη Κωνσταντινοπούλου, Ήθος και ηθική κατά τον Ηράκλειτο

16.40-17.00: Ησαΐας Τσιτόγλου,  Η Ηρακλείτεια Θεώρηση του Σύμπαντος

17.00-17.20: Ελένη Μαράντου, Θεοί και άνθρωποι στο κοσμολογικό παραμύθι:

                        Λατρευτικοί χώροι της Πελοποννήσου μέσα από τη σκοπιά της μυθολογίας

17.20-17.40: Βύρων Ζάττας, Το ολόγραμμα στην ελληνική φιλοσοφία και την σύγχρονη

                      Κοσμολογία

17.40-17.50: Συζήτηση

17.50-18.10: Διάλειμμα

 3η Συνεδρία : Ιστορία της Αστρονομίας και Κοσμολογίας

Προεδρείο: Χαράλαμπος Σπυρίδης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

18.10-18.40: Ευστράτιος Θεοδοσίου,    Θέων ο Αλεξανδρεύς και Υπατία, η συμπαντική

                        αστρονόμος 

18.40-19.10 Ευαγγελία Πάνου, Τα ηλιακά ωρολόγια του Πύργου των Ανέμων (Αέρηδες)               

19.10-19.40: Πρέκα-Παπαδήμα Π., Παπαμαρινόπουλος Σ., Αντωνόπουλος Π.,

                        Μητροπέτρος  Π., Μητροπέτρου Ε., Σαραντίτης Γ. Ομήρου Ιλιάς: Αστρονομικά

                       στοιχεία και χρονικός προσδιορισμός του Τρωικού Πολέμου  

19.40-20.00: Κωνσταντίνος Μπαχαρίας, Βασιλική Θεοδωρακοπούλου, Η σιγή πριν από το

                        Big Bang

20.00-20.20: Δέσποινα Πόταρη, Έρως πλατωνικός και κβαντικός εναγκαλισμός:

                        από την Μυθολογική Κοσμογονία στην Φυσική Κοσμολογία

Τρίτη 5 Μαΐου

4η Συνεδρία: Κοσμολογικές αντιλήψεις στην Ελληνιστική και Νεοπλατωνική Φιλοσοφία

Προεδρείο: Ευστράτιος Θεοδοσίου, Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

12.30-12.50: Κωνσταντίνος Καζαμιάκης, H ησιόδειος Γαία( γη) μητέρα των πάντων

12.50-13.10: Αλεξάνδρα Ντότσικα Η νεοπλατωνική ερμηνεία της αριστοτελικής ψυχής από

                      τον Σιμπλίκιο

13.10-13.30: Αθανάσιος Κουτρούμπας, Η Κοσμολογία των Στωϊκών

13.30-13.50: Χαράλαμπος Κράλλης, H Αρχιτεκτονική του καθαρού Λόγου κατά Κάντ

13.50-14.10: Ιωάννα Μάστορα, Η όρχηση ως κοσμολογικός αντικατοπτρισμός

 

14.10-14.20: Συζήτηση

14.20-14.30: Διάλειμμα

 5η Ειδική Συνεδρία: Θέματα Ιστορίας των Επιστημών

Προεδρείο: Ξενοφών Μουσάς, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

14.30-15.00: Christian C. Carman, Beatriz Bandeira, Comparisons between the mechanisms

                        with gears of the 2nd century BC to 1.221/2 AD

15.00-15.30: Xenophon Moussas, The Role of cometary observations to the birth of

                        civilization (astrophysics and philosophy)

15.30-15.50: Παναγιώτης Παπασπύρου, Η συμβολή του Johannes Kepler στην θεωρία της

Βαρύτητας

15.50-16.20: Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη, Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Χρυσάνθη

                        Κοταμπάση, Παναγιώτης Σταμάτης, Ιωάννης Ματιάτος, Η ανοικειοθελής

                        έκθεση του ανθρώπου στους στρεσογόνους παράγοντες του περιβάλλοντος

                        ( η/μ ακτινοβολία, χημικές ουσίες, φάρμακα, κλιματική αλλαγή, ρύποι,

                        θόρυβος )

 

16.20-16.30: Συζήτηση

16.30-16.50: Διάλειμμα

 

6η Συνεδρία: Η συμβολή της Φιλοσοφίας στην διαμόρφωση συγχρόνων κοσμολογικών αντιλήψεων

Προεδρείο: Παναγιώτης Νιάρχος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

16.50-17.20: Χρήστος Γούδης, Περί χρόνου

17.20-17.50: Ευαγγελία Μαραγγιανού, Κατά φύσιν ζην

17.50-18.20: Χαράλαμπος Σπυρίδης, 3 Πυθαγόρειες μεσότητες, 4 Πλατωνικά θεωρήματα

                         5 τετρακτύες

18.20-18.40 Κωνσταντίνος Καλαχάνης Η σημασία του κενού στις κοσμολογικές θεωρίες,

                        από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, μέχρι την σύγχρονη επιστήμη

 

18.40-18.50: Συζήτηση

 

Καταληκτήρια Συνεδρία: Θέματα σύγχρονης Φυσικής και Κοσμολογίας

Προεδρείο: Εμμανουήλ Δανέζης, Επ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

18.50-19.20: Παναγιώτης Γ. Νιάρχος, Η πολλαπλότητα των κόσμων: από τους αρχαίους

                        Έλληνες φιλοσόφους στα τελευταία επιστημονικά αποτελέσματα

                                                                    

19.20-19.50: Ιωάννης Γραμματικάκης, Η φαντασιακή δόμηση της Φυσικής (με αναφορά και

                       στην Κοσμολογία)

19.50-20.20: Ευτύχιος Μπιτσάκης, Μικροφυσική, προς το υποκβαντικό επίπεδο οργάνωσης

                        της ύλης

 20.20-20.30: Συζήτηση

20.30: Επισκόπηση  των εισηγήσεων του Επιστημονικού Συνεδρίου: Καθηγητής  Κωνσταντίνος Νιάρχος

 

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός

Νιάρχος Κωνσταντίνος Καθηγητής  του Πανεπιστημίου Αθηνών-Πρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Θεοδοσίου Ευστράτιος, Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών- Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Μέλος του Δ.Σ. της  Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Χρόνης Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών- Β΄ Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Μικρογιαννάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Νιάρχος Παναγιώτης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Σπυρίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Μουσάς Ξενοφών, Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος του Πανεπιστημίου  Αθηνών

Πανταζάκος Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Οργανωτική Επιτροπή

Νιάρχος Κωνσταντίνος Καθηγητής  του Πανεπιστημίου Αθηνών-Πρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Θεοδοσίου Ευστράτιος, Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών- Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Μέλος του Δ.Σ. της  Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Χρόνης Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών- Β΄ Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Μικρογιαννάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Νιάρχος Παναγιώτης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Σπυρίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Μουσάς Ξενοφών, Καθηγητής του Πανεπιστημίου  Αθηνών

Φιλντίσης Παναγιώτης, Φυσικός, Α΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Φυσικών

Καλαχάνης Κωνσταντίνος, Διδάκτωρ-Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος του Δ.Σ. της  Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Δημητρακοπούλου Αναστασία, Διδάκτωρ του  Πανεπιστημίου Αθηνών

Τσουκαλάς Γεώργιος, Υπ. Δρ. του Πανεπιστημίου Αθηνών

Τσιάρα Αφροδίτη, Φιλόλογος

Κωστίκας Ιωάννης, Τελειόφοιτος Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Γραμματεία του Συνεδρίου: Βασιλική Θεοδωρακοπούλου (Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου), Ξανθίππη Κοντογιάννη, Ευθυμία Μοσχοπούλου, Θέμις Μούχτη (φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών)

 

 

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

 

 1. Βαβούρας Ηλίας, Διδάκτωρ  Φιλοσοφίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ilvavouras@gmail.com
 2. Bandeira Beatriz, Phd Candidate,  Universidad Tres de Febrero Argentina
 3. Γούδης Χρήστος, Καθηγητής Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, cgoudis@astro.noa.gr
 4. Γραμματικάκης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών igramatik@phys.uoa.gr
 5. Carman Christian C. Professor, Universidad Nacional de Quilmes Argentina
 6. Δανέζης Εμμανουήλ, Επ. Καθηγητής Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών edanezis@phys.uoa.gr
 7. Ζάττας Bύρων, Χημικός  bzattas@otenet.g
 8. Θεοδοσίου Ευστράτιος, Αν. Καθηγητής Ιστορίας και φιλοσοφίας των Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής του  Πανεπιστημίου Αθηνών etheodos@phys.uoa.gr
 9. Θεοδωρακοπούλου Βασιλική, Πτυχιούχος ΜΜΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, lysiteles@gmail.com
 10. Καλαχάνης Κωνσταντίνος, Δρ. Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών kkalachan@phys.uoa.gr
 11. Καζαμιάκης Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων, Ιστορικός Τέχνης,  kostisnkazamiakis@hotmail.com
 12. Κουμάκης Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων gkoumaki@cc.uoi.gr
 13. Κουτρούμπας Αθανάσιος, Καθηγητής Μ.Ε. Φιλόλογος-Θεολόγος- Οικ. Οικονομία και Οικολογία
 14. Κράλλης Χαράλαμπος, Δρ. Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών krallisc@yahoo.com
 15. Κοταμπάση Χρυσάνθη, Υπ. Δρ. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών kotampasi@environet.gr
 16. Κωνσταντινοπούλου Αφροδίτη, Φιλόλογος, Υπ. Δρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών afroditikonstand@yahoo.gr
 17. Μάνος Ανδρέας, Καθηγητής Φιλοσοφίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης platonicusman@yahoo.gr
 18. Μαραγγιανού Ευαγγελία, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας  του Πανεπιστημίου Αθηνών emaragia@otenet.gr
 19. Μαράντου Ελένη, Δρ. Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρχαιολόγος   elmarantu@yahoo.gr
 20. Μάστορα Ιωάννα, Δρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονική και Εργαστηριακή Συνεργάτις Α. ΤΕΙ Αθηνών, imastora@teiath.gr
 21. Μπαχαρίας Κωνσταντίνος, Βοηθός & Λέκτορας στην ανάλυση  UIO,  Πανεπιστήμιο του Όσλο, cbach@ath.forthnet.gr
 22. Μητροπέτρος Παναγιώτης, Νομικός, φιλόλογος, συγγραφέας, Κερατσίνι, pan_mitropetros@yahoo.gr
 23. Μητροπέτρου Έλενα, Φιλόλογος, Αρχαιολόγος, Δρ Πανεπιστημίου Πατρών, mitropetrou@yahoo.gr
 24. Μικρογιαννάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής thmikro@phil.uoa.gr
 25. Νικολοπούλου-Σταμάτη Πολυξένη, Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Παθολογικής Ανατομικής, Επιστημονική υπεύθυνη, Π.Μ.Σ. “Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία”, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών aspis@ath.forthnet.gr
 26. Μουσάς Ξενοφών, Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών xmoussas@phys.uoa.gr
 27. Μουτσόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκός
 28. Νιάρχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας  του Πανεπιστημίου Αθηνών cgniarchos@ppp.uoa.gr
 29. Νιάρχος Παναγιώτης, Καθηγητής Παρατηρησιακής Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών pniarcho@phys.uoa.gr
 30. Ντότσικα Αλεξάνδρα, Φιλόλογος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  alexantradotsika@yahoo.gr
 31. Πάνου Ευαγγελία, Υπ. Δρ. Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών  evipanou184@yahoo.gr
 32. Παπαμαρινόπουλος Σταύρος, Καθηγητής Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας, papamar7@upatras.gr
 33. Παπασπύρου Παναγιώτης, Υπ. Δρ. Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών p.papaspirou973@gmail.com
 34. Πόταρη Δέσποινα, Υπ. Δρ. Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης despoina.potari@politics.ox.ac.uk
 35. Πρέκα-Παπαδήμα Παναγιώτα, Επ. Καθηγήτρια Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ppreka@phys.uoa.gr
 36.  Σαραντίτης Γεώργιος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Συγγραφέας, gs@platoproject.gr
 37. Σπυρίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής Μουσικής Ακουστικής-Πληροφορικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών hspyridis@music.uoa.gr
 38. Σταμάτης Παναγιώτης, Γεωγράφος (Msc.) panos1024@yahoo.gr
 39. Τσιτόγλου Ησαΐας, Δρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, issaiastsi13689@hotmail.gr
 40. Χρόνης Νικόλαος, Ομ. Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

 

 

 

Κατηγορίες