Κύκλος Διαλέξεων Καθηγητή Χαράλαμπου Σπυρίδη:«Αἱ καθ’ Ἁρμονικὴν Πυθαγόρειοι Δόξαι».

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015

Έναρξις Κύκλου Σεμιναριακών Μαθημάτων – Διαλέξεων

εις το Αμφιθέατρον Αργυριάδη (Νέον Αμφιθέατρον)

του Πανεπιστημίου Αθηνών

Προπύλαια (Πανεπιστημίου 30)

Υπενθυμίζεται ότι ο καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης αρχίζει την Τετάρτην, 4 Φεβρουαρίου 2015, τον κύκλον των Σεμιναριακών Μαθημάτων – Διαλέξεών του υπό τον τίτλον:

«Αἱ καθ’ Ἁρμονικὴν Πυθαγόρειοι Δόξαι».

Τα Σεμιναριακά Μαθήματα – Διαλέξεις θα έχουν ελευθέραν είσοδον και θα πραγματοποιούνται εις το Αμφιθέατρον Αργυριάδη (Νέον Αμφιθέατρον) του Πανεπιστημίου Αθηνών (Προπύλαια, Πανεπιστημίου 30) εκάστην Τετάρτην κατά τας ώρας 19:00 – 21:00 έως και την 1ην Απριλίου 2015.

 

Κατά τα Σεμιναριακά Μαθήματα – Διαλέξεις πραγματοποιείται υψηλού επιπέδου έρευνα επί θεμελιωδών προβλημάτων της αρχαιοελληνικής Πυθαγορείου μουσικής υπό την οπτικήν γωνίαν του φιλοσοφικού στοχασμού.

Κατά την λήξιν του κύκλου των Σεμιναριακών Μαθημάτων – Διαλέξεων θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολουθήσεως.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έναρξις Κύκλου Διαλέξεων 2015 ΕΚΠΑ Έναρξις Κύκλου Διαλέξεων 2015 ΕΚΠΑ

 

Κατηγορίες