Ημερίδα: Φιλοσοφία, Φυσικές Επιστήμες, Βιοηθική»

ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Τετάρτη  12 Νοεμβρίου 2014

Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αμφιθέατρο “Άλκης Αργυριάδης”

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Πρόεδρος του Συνεδρίου: Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Αφίσα ημερίδας

Είσοδος: 5 ευρώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ευάγγελος Μουτσόπουλος Ακαδημαϊκός-Καθηγητής  Πανεπιστημίου: Αθηνών

 Προσφώνηση-κήρυξη της  έναρξης των εργασιών της Ημερίδας

Προσφωνήσεις 10.00-10.10

Προέδρου της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, καθηγητή Κωνσταντίνου Νιάρχου

Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Αν. Καθηγητή Ευστρατίου Θεοδοσίου

Εναρκτήρια Συνεδρίαση

Προεδρείο:  Νικόλαος Χρόνης, Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Θεματική Ενότητα: Λόγος, Ήθος και Ηθική

10.10-10.40: Κωνσταντίνος Νιάρχος, Η Διαλεκτική μεταξύ της  Ηθικής και της  Πολιτικής

10.40-11.10: Νικόλαος Χρόνης, Λογική αναγκαιότης και πρόγνωσις Βίντεο ομιλίας ΄Α Μέρος  Β΄ Μέρος

11.10-11.40: Γεώργιος Κουμάκης, Μαθηματικά και Ηθική κατά Πλάτωνα και Αριστοτέλη

 11.40-11.45 Διάλειμμα

1η Συνεδρίαση

Προεδρείο:Ευστράτιος Θεοδοσίου, Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Θεματική Ενότητα: Ζητήματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών

11.45-12.15: Ευστράτιος Θεοδοσίου,  Αθέατος κόσμος και σύγχρονη φυσική Βίντεο ομιλίας

12.15-12.30: Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Ευαγγελία Πάνου, Ιωάννης Κωστίκας, Από τα

στοιχεία του ανθρώπου στα στοιχεία του Σύμπαντος

12.30-12.45: Βασίλειος Μανιμάνης, Η εισαγωγή της επιστήμης στη λογοτεχνία: Η

περίπτωση του Ιουλίου Βερν Βίντεο ομιλίας

12.45-13.00: Κωνσταντίνος Μπαχαρίας, Βασιλική Θεοδωρακοπούλου «έστι ουκ έστι»

(Παρμενίδης)«ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΣΤΗΝ ΥΛΗ» («Γιγαντομαχία περί ουσίας»,

Πλάτων, Σοφιστής) Βίντεο ομιλίας

13.00-13.15: Γεώργιος Τσουκαλάς, Η κίνηση κατά τον Ηράκλειτο ως κοσμολογική σταθερά Βίντεο ομιλίας

13.15-13.30: Ιωάννης Σφήκας, Η διαδικασία προτυποποίησης ενός φυσικού προβλήματος Βίντεο ομιλίας

13.30-13.50: Διάλειμμα

1η Συνεδρίαση (συνέχεια)

Προεδρείο: Ξενοφών Μουσάς, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

13.50-14.20: Παναγιώτης Παπασπύρου, Ξενοφών Μουσάς, Παύλος Δημοτάκης,

Κωνσταντίνος Καραμάνος, Η γιγνωσιμότητα και η κατασκευασιμότητα στο

αστρονομικό έργο του Ιωάννη Κέπλερ

14.20-14.35: Ιωάννα Τριπουλά, Το τυχαίο του φυσικού κόσμου και οι φιλοσοφικές του

προεκτάσεις

14.35-14.50: Ευγενία Θανοπούλου, Από το cogito στο vivo: η γνωσιολογική σημασία της

βούλησης στον Descartes και στον James Βίντεο ομιλίας

14.50-15.05: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Δημήτριος Λαδάς Επιστήμη και (vs) Science

15.05-15.20: Χαράλαμπος Κράλλης, Η  Ιστορία του Καθαρού Λόγου κατά τον Ι.Κάντ Βίντεο άρθρου

15.20-15.35: Ευαγγελία Πάνου, Mελέτη των χαρακτηριστικών παραμέτρων των κωνικών

ρολογιών του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών

15.35-15.50: Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, Ἡ πλατωνικὴ γνωσιοθεωρία στην «Πολιτεία»,

Ἥλιος, Γραμμὴ καὶ Σπήλαιον

15.00-16.00: Συζήτηση

Αφιέρωμα: Φιλοσοφία και Πολιτισμός

Προεδρείο: Γεώργιος Κουμάκης, Επ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

16.00-16.15: Έφη Πολυγιαννάκη, Η Ελληνική γλώσσα πίσω από τα κρητικά ιερογλυφικά

και τα εξελικτικά τους γραμμικά συστήματα

16.15-16.20: Εύη Σαραντέα, Το Εντός Άγαλμα, Ζωγραφικές Αναπαραστάσεις Αρχαίων Βίντεο ομιλίας

Φιλοσόφων

16.15-16.35: Διάλειμμα

2η Συνεδρίαση

Προεδρείο: Παναγιώτης Νιάρχος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Θεματική Ενότητα: Σύγχρονα Ζητήματα Βιοηθικής

16.35-17.05: Παναγιώτης Νιάρχος, Αστροβιοηθική: Μια εξωγήινη θεώρηση της Βιοηθικής Βίντεο ομιλίας Μέρος Α΄ Μέρος Β΄

17.05-17.20: Χαράλαμπος Τσέκερης, Νέα Γενετική Γνώση και Αναδυόμενες Ταυτότητες Βίντεο ομιλίας

17.20-17.35: Γεράσιμος Ρεντίφης, Ευθανασία: Ζήτημα ζωής και θανάτου Βίντεο ομιλίας

17.35-18.05: Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Χρυσάνθη Κοταμπάση, Παναγιώτης Σταμάτης,

Ιωάννης Ματιάτος, Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη, Η χωρίς συγκατάθεση, έκθεση του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς ρύπους: ηθικά ζητήματα Βίντεο ομιλίας 

18.05-18.20: Ιωάννα Μάστορα, Βιοηθική και Αισθητική στην Επιστήμη της Κίνησης

18.20-18.35: Αρχιμ. Αλέξιος Σαμαρτζής, Βιοηθική και Ορθόδοξη Θεολογία Βίντεο ομιλίας

18.35-18.45: Συζήτηση

Διάλειμμα: 18.45-18.50

2η Συνεδρίαση:

Προεδρείο: Παναγιώτης Νιάρχος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Θεματική Ενότητα: Σύγχρονα Ζητήματα Βιοηθικής

 

16.35-17.05: Παναγιώτης Νιάρχος, Αστροβιοηθική: Μια εξωγήινη θεώρηση της Βιοηθικής

 

17.05-17.20: Χαράλαμπος Τσέκερης, Νέα Γενετική Γνώση και Αναδυόμενες Ταυτότητες

 

17.20-17.35: Γεράσιμος Ρεντίφης, Ευθανασία: Ζήτημα ζωής και θανάτου

 

17.35-18.05: Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Χρυσάνθη Κοταμπάση, Παναγιώτης Σταμάτης,

 

Ιωάννης Ματιάτος, Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη, Η χωρίς συγκατάθεση, 

 

έκθεση του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς ρύπους: ηθικά ζητήματα

 

18.05-18.20: Ιωάννα Μάστορα, Βιοηθική και Αισθητική στην Επιστήμη της Κίνησης Βίντεο ομιλίας

 

18.20-18.35: Αρχιμ. Αλέξιος Σαμαρτζής, Βιοηθική και Ορθόδοξη Θεολογία

 

18.35-18.45: Συζήτηση

 

Διάλειμμα: 18.45-18.50

 

Καταληκτήρια Συνεδρίαση

Προεδρείο:Χαράλαμπος Σπυρίδης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Θεματική Ενότητα: Σύγχρονες προσεγγίσεις στην πλατωνική και αριστοτελική σκέψη

18.50-19.20: Χαράλαμπος Σπυρίδης,Τέλειον Μεῖζον Σύστημα κατὰχρῶμαπαρὰΠλάτωνι

19.20-19.50: Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος, Η αστρική θεολογία στους Νόμους του

                        Πλάτωνα

19.50-20.20: Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης, Ιδεώδης Πολιτεία κατά τον Αριστοτέλη

20.20-20.30: Συζήτηση

20.30: Συμπεράσματα Ημερίδας

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

 1. 1.       ΔημοτάκηςΠαύλος, Τομέας Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, mariadimotaki@gmail.com
 2. 2.       Θανοπούλου Ευγενία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, e_thanop@yahoo.gr
 3. 3.       Θεοδοσίου Ευστράτιος, Αν. Καθηγητής Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής του  Πανεπιστημίου Αθηνών etheodos@phys.uoa.gr
 4. 4.       Θεοδωρακοπούλου Βασιλική, Πτυχιούχος ΜΜΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, lysiteles@gmail.com
 5. 5.       Καλαχάνης Κωνσταντίνος, Δρ. Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνώνkkalachan@phys.uoa.gr
 6. 6.       Κωστίκας Ιωάννης, τελ. Του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ikostikas@phys.uoa.gr
 7. 7.       Καραμάνος Κωνσταντίνος, Ομάδα Πολυπλόκων Συστημάτων, Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αθήνα, Ελλάδα, kkaraman@ulb.ac.be
 8. 8.       Κοταμπάση Χρυσάνθη,Γεωγράφος, (M.Sc.)  Υπ. Δρ. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνώνkotampasi@environet.gr
 9. 9.       Κουμάκης Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων gkoumaki@cc.uoi.gr
 10. 10.   Κράλλης Χαράλαμπος, Δρ. Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών krallisc@yahoo.com
 11. 11.   Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Κλασσικής Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσουvasskonstantin@gmail.com
 12. 12.   Λαδάς Δημήτριος, Διδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 13. 13.   Μανιμάνης Βασίλειος, Δρ. Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών vmaniman@phys.uoa.gr
 14. 14.   Μάστορα Ιωάννα, Δρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονική και Εργαστηριακή Συνεργάτις Α. ΤΕΙ Αθηνών, imastora@teiath.gr
 15. 15.   Ματιάτος Ιωάννης,Δρ. Υδρογεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών imatiat@gmail.com
 16. 16.   Μικρογιαννάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολήςthmikro@phil.uoa.gr
 17. 17.   Μουτσόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκός
 18. 18.   Μπαχαρίας Κωνσταντίνος, Βοηθός & Λέκτορας στην ανάλυση  UIO,  Πανεπιστήμιο του Όσλο, cbach@ath.forthnet.gr
 19. 19.   Νιάρχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας  του Πανεπιστημίου Αθηνών cgniarchos@ppp.uoa.gr
 20. 20.   Νιάρχος Παναγιώτης, Καθηγητής Παρατηρησιακής Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών pniarcho@phys.uoa.gr
 21. 21.   Νικολοπούλου-Σταμάτη Πολυξένη, Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Παθολογικής Ανατομικής, Επιστημονική υπεύθυνη, Π.Μ.Σ. “Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία”, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών aspis@ath.forthnet.gr
 22. 22.   Μουσάς Ξενοφών, Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών xmoussas@phys.uoa.gr
 23. 23.   Πάνου Ευαγγελία, Φυσικός (M.Sc.)Υπ. Δρ. Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών evipanou184@yahoo.gr
 24. 24.   Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Υπ. Δρ. του Πανεπιστημίου Αθηνών
 25. 25.   Παπασπύρου Παναγιώτης, Υπ. Δρ. Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής)  p.papaspirou973@gmail.com
 26. 26.   Πολυγιαννάκη Έφη, συγγραφέας- ερευνήτρια, efipolyg@otenet.gr
 27. 27.   Ρεντίφης Γεράσιμος, Δρ. Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνώνgerasimosrentifis@yahoo.gr
 28. 28.   Αρχιμ. Σαμαρτζής Αλέξιος, Γεωπόνος και Θεολόγος, Κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, εκπαιδευτικός στο 1ο ΕΠΑΛ. Λιβαδειάς, alexsam@otenet.gr
 29. 29.   Σαραντέα Εύη, Ζωγράφος, evi.sarantea@hotmail.com
 30. 30.   Σπυρίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής Μουσικής Ακουστικής-Πληροφορικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών hspyridis@music.uoa.gr
 31. 31.   Σταμάτης Παναγιώτης, Γεωγράφος (Msc.) panos1024@yahoo.gr
 32. 32.   Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος, Υπ. Δρ. Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών k7stavropoulos@gmail.com
 33. 33.   Σφήκας Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, sfikas@hotmail.com
 34. 34.   Τσέκερης Χαράλαμπος, Διευθυντης Ερευνών Aegean College, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ & Ακαδημίας Αθηνών tsekeris@gmail.com
 35. 35.   Τσουκαλάς Γεώργιος, Υπ. Δρ. Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών gtskls@gmail.com
 36. 36.   Χρόνης Νικόλαος, Ομ. Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

πρότυπο περίληψης

Πρόσκληση Συνεδρίου

 

 

Κατηγορίες