Επιστημονικό Συνέδριο «Φιλοσοφία και Κοσμολογία» 7-8 Μαρτίου 2012, Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών-Τόμος Πρακτικών

Ο τόμος των Πρακτικών κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αιγηίς (Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 11, Πειραιάς, 210-4100286)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Ακαδημαϊκός

ΠΑΝΟΣ ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ: Φιλοσοφικά ερωτήματα και τα όρια της επιστημονικής Αληθείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ: Η επικαιρότητα των  κοσμολογικών θεωριών των Προσωκρατικών Φιλοσόφων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΑΚΗΣ: Το κάλλιστον τρίγωνον και το δωδεκάεδρον στην κοσμολογία του Πλάτωνος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αντιστοίχιση των αρχαίων και των συγχρόνων  κοσμολογικών θεωριών

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΑΛΛΗΣ: Η φιλοσοφία της φύσεως κατά τον Hegel

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΣ: Η αλληπίδραση θρησκειοψυχολογικών προτύπων και Κοσμολογικών μύθων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ: Ερμηνεία του κανόνος ή νόμου των Bode- Titius

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΙΜΑΝΗΣ: Αρίσταρχος ο Σάμιος: ο εισηγητής της ηλιοκεντρικής θεωρίας: σύγχρονη   επιστημονική   αναγνώριση

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΙΑΡΑ: Σταθμοί στην ιστορία της ονοματοδοσίας των αστερισμών

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΟΥ: Φιλοσοφικές ερμηνείες της μέτρησης του χρόνου στην αρχαία  Ελλάδα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Η αρχή, το ήμισυ του παντός

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ: Αστρονομία και Φυσικές Επιστήμες στο Βυζάντιο: η συμβολή του Ιωάννου του Φιλοπόνου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΧΑΝΗΣ: Ο Ιωάννης Φιλόπονος περί της «κοσμικής  ύλης»

RICHARD WITT:  Ο Οδυσσέας Ελύτης ως αστροφυσικός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.-Α. ΝΙΑΡΧΟΣ: Σχόλια στο Περί Γενέσεως και Φθοράς του  Αριστοτέλους: γέννεσις, αύξησις,αλλοίωσις, φθορά και φθίσις

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ: Το αυτοδημιουργούμενο Σύμπαν

ΑΡΗΣ ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ: Ανθρωπική αρχή και κοσμολογία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΑΡΧΟΣ: Η αναζήτηση ζωής στους άλλους πλανήτες: φιλοσοφικά ερωτήματα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΔΗΣ: Το γνωστό άγνωστο σύμπαν

ΚΑΝΑΡΗΣ ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ: Η θέση μας στο σύμπαν

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ: Ηλιακά Ρολόγια

Κατηγορίες