Σωκράτης, Διεθνής Επιστημονική Επιθεώρησις Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, τεύχος 6, 2021

Επιμέλεια Τόμου: Κωνσταντίνος Καλαχάνης

1.Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Πλάτων – Αριστοτέλης / Αριστοτέλης –  Πλάτων  18-20/10/2020

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Άννα Μαρκοπούλου – Anna Markopoulou Η Διαλεκτική του Έρωτος  ως προϋπόθεσις αναμνήσεως και θεωρίας των Ιδεών στον Πλάτωνα / The Dialectic of Eros as a precondition for the recollection and theory of Ideas in Plato’s philosophy Markopoulou final issue 6, 2021

Γεώργιος Χ. Κουμάκης – Georgios Ch. Koumakis Ἡ ἔννοια τοῦ φυσει δουλου κατ’ Αρἱστοτελη, Πλάτωνα καί Προσωκρατικούς / The meaning of the slave by nature  according to Aristotle, Plato and the Presocratics Koumakis final issue 6, 2021

Ευαγγελία Μαραγγιανού – Evangelia Marangianou Οι αντιλήψεις του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους για την γυναίκα /  The conception of woman in the philosophy of Plato and Aristotle Maraggianou final issue 6, 2021

Κερασένια Παπαλεξίου – Kerasenia Papalexiou Η ιδανική ηγεσία και αποτελεσματικότητα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Η συνεισφορά του Πλάτωνος /  The ideal leadership and effectiveness of policy reforms. Plato’ s contribution Papalexiou final issue 6, 2021

Κωνσταντίνος Καλαχάνης – Konstantinos Kalachanis Αριστοτέλης vs Einstein περί χρόνου / Aristotle vs Einstein on the notion of time Kalachanis final issue 6, 2021

Ευγενία Παυλάκου – Evgenia Pavlakou Αριστοτελική Ευδαιμονία & Θετική Ψυχολογία¨: υπάρχουν κοινά σημεία; – Aristotelian Eudaimonia & Positive Psychology: are there any common issues? Pavlakou final issue 6 2021

Ioanna Mastora – Ιωάννα Μάστορα Olympic Democracy and women games in antiquity / Ολυμπιακή Δημοκρατία και γυναικείοι αγώνες στην αρχαιότητα Mastora final issue 6, 2021

Παναγιώτης Μητροπέτρος, Ελένη Π. Μητροπέτρου, Ναταλία Π. Μητροπέτρου – Panagiotis Mitropetros, Eleni P. Mitropetrou, Natalia P. Mitropetrou, Το αστρονομικό σύστημα του Αριστοτέλη (Η ανάγκη εισαγωγής των ανελιττουσών σφαιρών)  / The Aristotle’s astronomical system (The nececcity of the introduction of the counteracting spheres) Mitropetros et al. final issue 6, 2021

Σωτήριος Μπεκάκος – Sotirios Bekakos Φιλοσοφικά στοιχεία του αρχαίου ελληνικού χορού / Philosophical elements of ancient greek dance Bekakos final, issue 6, 2021

Αναστασία Οικονόμου – Anastasia Oikonomou Η κριτική του Κορνηλίου Καστοριάδη στον Πολιτικό  του Πλάτωνος / The critique of Cornelius  Castoriadis on Plato’s Politicus Oikonomou final issue 6, 2021

Μαρία Αναγνώστου – Maria Anagnostou Η Πλατωνική σκέψη σε διδακτικές προσεγγίσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση / Platonic thinking in teaching approaches in elementary education Anagnostou final issue 6, 2021

Αναστασία Δημητρακοπούλου – Anastasia Dimitrakopoulou Από τον Γοργία του Πλα΄τωνος στον Ζαρατούστρα του Nietzsche: η έννοια του Υπερανθρώπου: οι αιτιάσεις του Αριστοτέλους / From Plato’s Gorgias to Nietzsche’s Zarathustra: the concept of the superman. Aristotle’s objections Dimitrakopoulou final issue 6, 2021

Δημήτριος Κοτσιφάκος  – Dimitrios Kotsifakos Από την λογική μέθοδο του Πλάτωνος και την φυσική μέθοδο του Δημοκρίτου, η τρίτη «οδός» του Αριστοτέλους ως «γέφυρα» της
αρχαίας ελληνικής σκέψεως με  το «Γαλιλαιικό  Σύμπαν – From the logical method of Plato and the physical method of Democritus, the third «path» of Aristotle as a «bridge» of ancient greek thought with the «Galilaian Universe»  Kotsifakos final issue 6, 2021

 


2. Eπιστημονικά άρθρα  

 Βασιλική Καλδή –  Vasiliki Kaldi Το Κοινωνικό Συμβόλαιο του Ζαν Ζακ Ρουσώ. Διέξοδος από την κοινωνική παρακμή Kaldi final issue 6, 2021

Paolo Di Leo Η σχέση Εἶναι και Νοεῖν στον Πλωτίνο / The relation of Einai and Noein in Plotinus Di Leo final issue 6, 2021

Ηρακλής Καραμπάτος – Iraklis Karabatos Η αρετοκρατία στην αρχαία Ρώμη: μία περιπτωσιολογική μελέτη από το πεδίο της τέχνης / Virtue ethics in ancient  Rome: a case study from the field of art  Karabatos final issue 6, 2021

Ioanna Mastora – Ιωάννα Μάστορα «Vigor with prudence» according to Isocrates: sport, pedagogical and philosophical meaning / «Ρώμη μετά φρονήσεως» κατά τον Ιπποκράτη: αθλητική, παιδαγωγική και φιλοσοφική ερμηνεία Mastora final 2 issue 6, 2021

Κατηγορίες