Η΄ Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφίας «Πλάτων-Αριστοτέλης / Αριστοτέλης -Πλάτων»

ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Κατηγορίες