Φιλοσοφικοί Περίπατοι 21/6/2019 -Η Αστρονομία στον Αριστοτέλη

60359605_2237542749658431_6323889909392211968_n
Παρασκευή 17.30-19.30 ¨Η Αστρονομία στον Αριστοτέλη¨ (με αφορμή το 
θερινό ηλιοστάσιο) στο Λύκειον  του Αριστοτέλους  Ρηγίλλης 11, Αθήνα 106 
75

Διδασκαλία - επιμέλεια:
Κωνσταντίνος Νιάρχος, καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Κωνσταντίνος Καλαχάνης, δρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαργαρίτα Βέργου Καραμάνου, Φιλόλογος

ΥΜΝΟΣ εις ΑΡΕΤΗΝ Αριστοτέλους στα αρχαία ελληνικά
Ερμηνεία στα αρχαία ελληνικά : Ευαγγελία Θαλασσινή (σκηνοθέτις- ηθοποιός 
- ερευνήτρια αρχαίου δράματος)
Απαγγελία στα νέα ελληνικά: Μαργαρίτα Βέργου Καραμάνου, φιλόλογος σε 
απόδοση Χρήστου Σταυρίδη
Μελοποίηση ύμνου:Χρήστος Σταυρίδης
Συνοδεία λύρας: Κωνσταντίνος Φραγκής

Επιβαρύνεσθε την είσοδό σας στον Αρχαιολογικό Χώρο.
Εισιτήρια
Ολόκληρο: €4, Μειωμένο: €2

Πρόσωπα που δικαιούνται μειωμένη είσοδο
Γονείς πολύτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 25 ετών 
εάν σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και 
ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη θεωρημένου πάσου 
πολυτέκνων της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
Γονείς τρίτεκνων οικογενειών, και τα παιδιά τους έως 23 έτων ή 24 ετών 
εάν σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την 
επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης απο το Δήμο
Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαικής 
Ένωσης άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας 
ή διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας 
προέλευσης.
Κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης
Οι δημοσιογράφοι με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας
Οι επί συμβάσει υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. με την επίδειξη του 
Δελτίου ελευθέρας εισόδου τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης.
Οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, με την επίδειξη 
πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο. Στην περίπτωση των 
διαζευγμένων, μόνον ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων
Οι ξεναγοί με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α΄ 
βάθμιας εκπαίδευσης.
Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Σχολών εκτός 
της Ευρωπαικής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους 
ταυτότητας
Τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την 
επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής 
γνωμάτευσης δημόσιου φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία 
και το ποσοστό αυτής.
Τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και αντίστοιχων 
Επιμελητηρίων κρατών μελών της Ε.Ε, με την επίδειξη της κάρτας μέλους

Πρόσωπα που δικαιούνται ελεύθερη είσοδο
Κάτοχοι Δελτίου ελευθέρας εισόδου
Κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) ή 
του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) με την επίδειξη 
αυτής.
Κάτοχοι της κάρτας πολιτισμού
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Οι Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα, με 
την επίδειξη του Δελτίου ελευθέρας εισόδου τριετούς διάρκειας με 
δικαίωμα ανανέωσης.
Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση του 
Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Οι κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας.
Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή 
διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας.
Οι πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών 
Σχολών καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Ανώτατων Σχολών Καλών 
Τεχνών, των Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
συμπεριλαμβανομένων των Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων 
Τέχνης, της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των 
τμημάτων και των σχολών αυτών, με επίδειξη του Δελτίου ελευθέρας εισόδου 
τριετούς διάρκειας
Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και 
ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας Β΄ βάθμιας Γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, των 
Στρατιωτικών Σχολών.
Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων 
Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαικής Ένωσης, καθώς και των Σχολών 
Ξεναγών με την επίδειξη της φοιτητικής - σπουδαστικής τους Ταυτότητας
Τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, 
με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους.
Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Διευθυντές των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με την επίδειξη του Δελτίου ελευθέρας εισόδου τριετούς 
διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης.
Τα μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την επίδειξη του Δελτίου 
ελευθέρας εισόδου τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης.
Κατηγορίες