ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ, BECKETT, WITTGENSTEIN: ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΕΧΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 30, 2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ 8ΜΜ- 10ΜΜ
ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ, BECKETT, WITTGENSTEIN:
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Άννα Λάζου, Φιλοσοφική ανθρωπολογία – σωματικό θέατρο – χορός
Γιάννης Σπυρίδης, Φιλοσοφία των παραστατικών τεχνών (performance philosophy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Κατηγορίες