4ο Διεπιστημονικό Συνέδριο: Προσωκρατική Φιλοσοφία: ο Άνθρωπος, η Κοινωνία, ο Κόσμος

Presocratics2018_V3

Προσωκρατικοί 2018 πρόγραμμα

Προσωκρατικοί -2018 πρόσκληση

Κατηγορίες