5ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία: Αφιέρωμα στα 2400 χρόνια από την γέννηση του Αριστοτέλη: Τόμος Πρακτικών

Αθήνα 2017

5ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία: Αφιέρωμα στα 2400 χρόνια από την γέννηση του Αριστοτέλη: Τόμος Πρακτικών

5th Interdisciplinary Conference on Philosophy and Cosmology: in celebration of the 2400th anniversary from Aristotle’s birth: Volume of Proceedings

ISBN: 978-960-93-8881-8

Επιμέλεια Τόμου: Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Ιωάννης Κωστίκας, Άννα Λάζου

Γεώργιος Κουμάκης, Κατά φύση και παρά φύση δούλοι κατά τον Αριστοτέλη  Koumakis full text

Ιωάννα Μάστορα – Ioanna Mastora, Η παιδαγωγική φιλοσοφία του Αριστοτέλους –  The pedagogical philosophy of Aristotle Mastora full text

Μάρω Παπαθανασίου – Maro Papathanasiou,  Ο Ορφικός πάπυρος του Δερβενίου (σελ.XXIV-XXV )  – On the Derveni Orphic Papyrus (cols. XXIV, XXV) Papathanasiou full text

Πέτρος Παναγιωτόπουλος – Petros Panagiotopoulos, Η δημιουργία για την Επιστήμη και την Θεολογία – Creation for Science and Theology  Panagiotopoulos full text

Κωνσταντίνος Αναγνώστου – Konstantinos Anagnostou, Ο Αριστοτελισμός στο Βυζάντιο – The Aristotelianism in Byzantium Anagnostou full text

Παναγιώτης Χρυσόπουλος – Panagiotis Chryssopoulos, Η μηχανή ως κυρίαρχος: ο Αριστοτέλης και το ζήτημα της αλληλεπίδρασης  ανθρώπου-μηχανής – The dominant machine: Aristoteles and the human-machine interaction issue Chrysopoulos full text

Ιωάννης Καρυδάς – Ioannis Karydas, Η αριστοτελική προοπτική «της πόλεως» στην σύγχρονη πραγματικότητα – A contemporary perception of Aristotle’s Political philosophy about Polis Karydas full text

Αναστασία Δημητρακοπούλου –  Anastasia Dimitracopoulou, Το πολιτικό υπόβαθρο της οικονομικής διαδικασίας κατά τον Αριστοτέλη –  The Political Base of Economical Activity Accordance to Aristotle Dimitracopoulou full text

Αφροδίτη Κωνσταντινοπούλου –  Afroditi Konstantinopoulou, Η δια των αρετών επιδίωξη της ευδαιμονίας παρ’ Αριστοτέλει – The pursuit of Eudaimonia by virtues according to Aristotle Konstantinopoulou full text

Αλεξάνδρα Ντότσικα  – Alexandra Ntotsika, Περί αληθείας: Αριστοτέλης – Φιλόπονος –  About the Truth: Aristotle and Philoponus,  Ntotsika full text

Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Milan S. Dimitrijevic´, Ευστράτιος Θεοδοσίου – Konstantinos Kalachanis, Milan S. Dimitrijevic´, Efstratios Theodossiou, Από την θεωρία των εκπυρώσεων κατά τον Ηράκλειτο, στις σύγχρονες θεωρίες για την μοίρα του Σύμπαντος Kalachanis et al full text

Νικόλαος Σπύρου – Nicolaos Spyrou, Το μετέωρο βήμα της σύγχρονης Κοσμολογίας – The uncertain tread of current physical Cosmology Spyrou full text

Παναγιώτης Μητροπέτρος, Έλενα Μητροπέτρου – Panagiotis Mitropetros, Elena Mitropetrou, Η Κοσμολογία του Παρμενίδη – Cosmology of Parmenides Mitropetros final

Μαριάννα Ιατροπούλου-Θεοχαρίδου – Marianna Iatropoulou -Theocharidou, Ο Αριστοτέλης στην περσική επική ποίηση – Aristoteles in persian epic poetry  Iatropoulou full text

Παναγιώτα Πρέκα – Παπαδήμα,  Σταύρος Παπαμαρινόπουλος, Κοσμάς Γαζέας, Παναγιώτης Νάστος & Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος – Panagiota Preka – Papadema, Stavros Papamarinopoulos, Kosmas Gazeas, Papagiotis Nastos & Κonstantinos Kyriakopoulos, Ομήρου Ιλιάς: Αστρονομικά φαινόμενα αποδιδόμενα σε θεϊκές παρεμβάσεις – Homeric Iliad: Astronomical phenomena described as divine interventions Preka et al full text

Άννα Νικολαΐδη – Anna Nicolaidi, Απόψεις περί αριστοτελικής ηθικής – Views on Aristotelian Ethics,  Nicolaidi full text

Εύη Σαραντέα – Evi Sarantea, 1. H φυσιογνωμία του Αριστοτέλη στην αρχαία ελληνική τέχνη. 2. Ασυμμετρίες στις γλυπτές κεφαλές διανοητών – 1. Aristotle’s physiognomy in ancient Greek sculpture. 2. Assymetries on sculpture heads of ancient Greek intellectuals Sarantea full text

Πέτρος Δούκας – Petros Doukas, Ρεπουμπλικανισμός και η πολιτεία του Αριστοτέλη -Reublicanism and the politeia of Aristotle Doukas full text

Αγγελική Κομποχόλη – Aggeliki Kompocholi, Σχόλιο στον ορισμό του Αριστοτέλη για τον ουρανό. Διερεύνηση της έννοιας του θείου. Κριτική αποτίμηση – Commentary on the definition of Aristotle for the heaven. Εxploring the concept of God Kompocholi full text

Ησαΐας  Τσιτόγλου – Isaias Tsitoglou, Ο εναρμόνιος  Νους  στην  Φιλοσοφία του Αναξαγόρα – The Harmonius Intellect In Anaxagora’ s  Philosophy Tsitoglou full text

Χαράλαμπος Σπυρίδης – Charalambos Spyridis, Γλαύκου τέχνη εν τη λογοτεχνία, τη μεταλλουργία και εν τη μουσική – Art of Glafkos in literature, in metallurgy and in music Spyridis full text

Αφροδίτη Τσιάρα, Γρηγόρης Δρακόπουλος – Aphroditi Tsiara, Grigoris Dracopoulos, Το Πυρ και το Ύδωρ στην αρχαία ελληνική Μυθολογία και Κοσμολογία –  Fire (Pyr) and Hydor (Water) in ancient greek Mythology and Cosmology Tsiara-Dracopoulos full text

Βύρων Ζάττας -Byron Zattas, Tα βαρυτικά κύματα και ο Πλάτων – Gravitational waves and Plato Zattas full text

Μαρία Βέργου – Maria Vergou, Οι περί δικαίου θέσεις του Αριστοτέλους και οι σύγχρονες αντιλήψεις περί κοινωνικού προσανατολισμού των ιδιωτικών δικαιωμάτων – The Aristotelian views on Law and the contemporary analysis of social orientation of  private rights Vergou full text

Δήμητρα Μπαρμπούνη  – Dimitra Barbouni, Αριστοτελική Φιλοσοφία της  Αισθητικής και της Τέχνης: Η Ποιητική του Αριστοτέλη, Aristotelian Philosophy of Aesthetics and Art: Aristotle’s Poetics Barbouni full text

Κατηγορίες