Πανεπιστημιακά Σεμινάρια Φιλοσοφίας

  • Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 2013-2014   Υπό την διεύθυνση του Καθηγητή Αρχαίας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνου Νιάρχου                                 Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός                                     (Πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα)                                                           18.00-20.00   1 Οκτωβρίου 2013 Φιλοσοφικά Προβλήματα- Ερωτήματα Ομιλητές: Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Νιάρχος, Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών   5 Νοεμβρίου 2013 Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης: […]