ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩι ΑΘΗΝΩΝ