Σύνδεσμοι

  • Ομάδα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Αστρονομίας και των Φυσικών Επιστημών-Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τομέας Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής http://philastron.phys.uoa.gr/
  • Ένωση Ελλήνων Φυσικών  eef.gr
  • Βιβλιοπωλείο Αιγηίς (Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 11, Πειραιάς, τηλ. 210-4100286) http://aegeeis.gr/
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΕΦΤΑ» Δραγάτση 2-4 / 18535 Πειραιάς / 5ος όροφος, γραφείο 2-3 / Τηλ-Φαξ: 213 0362992 / mail: info@koinsep-efta.gr