Παρουσίαση της Φιλοσοφικής Επιθεώρησης «Σωκράτης»

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου Αίθουσα Τρίτση, ώρα 17.00-19.00

Ἀγαπητοί φίλοι

Σᾶς προσκαλοῦμε νά νά μᾶς τιμήσητε προσωπικῶς εἰς τήν παρουσίασιν τῆς Διεθνοῦς Φιλοσοφικῆς Ἐπιθεωρήσεως «Σωκράτης», ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθῇ τήν Τετάρτην 2αν Δεκεμβρίου 2015 καί ὤραν 17.00-19.00 εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Δήμου Ἀθηναίων. 

Ἡ ἔκδοση τῆς Φιλοσοφικῆς Ἐπιθεωρήσεως εἶναι μία συνεργασία τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας καί τῆς Κοινωνικῆς Συνεταιριστικῆς Ἐπιχείρησης «ΕΦΤΑ» μέ ἕδρα τόν Πειραιά.

Ὁ Πρόεδρος

Κωνσταντῖνος Νιάρχος,   Καθηγητής Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν  

 

                                                           Οι Αντιπρόεδροι

Νικόλαος Χρόνης,                   Ὁμ. Καθηγητής Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ἐμμανουήλ Μικρογιαννάκης,  Καθηγητής Ἀρχαίας Ἱστορίας, τ. Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Παναγιώτης Νιάρχος,           Καθηγητής Παρατηρησιακής Ἀστροφυσικῆς του Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν

Χαράλαμπος Σπυρίδης,      Καθηγητής Μουσικῆς Ἀκουστικῆς-Πληροφορικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Εὐστράτιος Θεοδοσίου,      Ἄν. Καθηγητής Ἀστροφυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Κωνσταντῖνος Καλαχάνης, Δρ. Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Γενικός Γραμματεύς)

 

Ἡ παρουσίασις τοῦ Φιλοσοφικῆς Ἐπιθεωρήσεως περιλαμβάνει Εἰσηγήσεις τῶν Καθηγητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 

Εὐάγγελος Μουτσόπουλος, Ἀκαδημαϊκός

Νικόλαος Χρόνης, Ὄμ. Καθηγητής Φιλοσοφίας

Ἐμμανουήλ Μικρογιαννάκης,  Καθηγητής Ἀρχαίας Ἱστορίας, τ. Κοσμήτωρ  της Φιλοσοφικής Σχολής

Κωνσταντῖνος Μπέης, Καθηγητής Πολιτικῆς Δικονομίας

Εὐαγγελία Μαραγγιανού, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Διευθύντρια τοῦ Τομέα Φιλοσοφίας Χαράλαμπος Σπυρίδης, Καθηγητής Μουσικῆς Ἀκουστικῆς-Πληροφορικῆς 

Ξενοφῶν Μουσᾶς, Καθηγητής Φυσικῆς Διαστήματος                                          

       Εὐστράτιος Θεοδοσίου, Ἄν. Καθηγητής Ἀστροφυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

 

 

Κατηγορίες