6ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Φιλοσοφία και Κοσμολογία:Αφιέρωμα στα 2400 χρόνια από την γέννηση του Αριστοτέλη»

18-19-20 Οκτωβρίου 2017 Αμφιθέατρο “Άλκης Αργυριάδης” Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

untitled-2eeflogo


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ

18-19-20 Οκτωβρίου 2017

Αμφιθέατρο “Άλκης Αργυριάδης”

Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

6ο Φιλοσοφία-Κοσμολογία 2017 Πρόσκληση

Φόρμα υποβολής περίληψης phil-cosm 2017  Σημ: Κατεβάστε το αρχείο και μετατρέψτε το σε doc. Για την μετατροπή βλ.  https://www.freepdfconvert.com/pdf-word

 

 

 

 

 

Κατηγορίες