5ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία: Αφιέρωμα στα 2400 χρόνια από την γέννηση του Αριστοτέλη: Τόμος Πρακτικών

5ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία: Αφιέρωμα στα 2400 χρόνια από την γέννηση του Αριστοτέλη: Τόμος Πρακτικών

5th Interdisciplinary Conference on Philosophy and Cosmology: in celebration of the 2400th anniversary from Aristotle’s birth: Volume of Proceedings

ISBN: 978-960-93-8881-8

Επιμέλεια Τόμου: Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Ιωάννης Κωστίκας

Γεώργιος Κουμάκης,Κατά φύση και παρά φύση δούλοι κατά τον Αριστοτέλη  Koumakis full text

Ιωάννα Μάστορα – Ioanna Mastora, Η παιδαγωγική φιλοσοφία του Αριστοτέλους –  The pedagogical philosophy of Aristotle Mastora full text

Μάρω Παπαθανασίου – Maro Papathanasiou,  Ο Ορφικός πάπυρος του Δερβενίου (σελ.XXIV-XXV )  - On the Derveni Orphic Papyrus (cols. XXIV, XXV) Papathanasiou full text

Πέτρος Παναγιωτόπουλος – Petros Panagiotopoulos, Η δημιουργία για την Επιστήμη και την Θεολογία – Creation for Science and Theology  Panagiotopoulos full text 

Κωνσταντίνος Αναγνώστου – Konstantinos Anagnostou, Ο Αριστοτελισμός στο Βυζάντιο – The Aristotelianism in Byzantium Anagnostou full text

Παναγιώτης Χρυσόπουλος – Panagiotis Chryssopoulos, Η μηχανή ως κυρίαρχος: ο Αριστοτέλης και το ζήτημα της αλληλεπίδρασης  ανθρώπου-μηχανής – The dominant machine: Aristoteles and the human-machine interaction issue Chrysopoulos full text

Ιωάννης Καρυδάς – Ioannis Karydas, Η αριστοτελική προοπτική «της πόλεως» στην σύγχρονη πραγματικότητα - A contemporary perception of Aristotle’s Political philosophy about Polis Karydas full text

Αναστασία Δημητρακοπούλου –  Anastasia Dimitracopoulou, Το πολιτικό υπόβαθρο της οικονομικής διαδικασίας κατά τον Αριστοτέλη –  The Political Base of Economical Activity Accordance to Aristotle Dimitracopoulou full text

Αφροδίτη Κωνσταντινοπούλου –  Afroditi Konstantinopoulou, Η δια των αρετών επιδίωξη της ευδαιμονίας παρ” Αριστοτέλει – The pursuit of Eudaimonia by virtues according to Aristotle Konstantinopoulou full text

Αλεξάνδρα Ντότσικα  - Alexandra Ntotsika, Περί αληθείας: Αριστοτέλης – Φιλόπονος –  About the Truth: Aristotle and Philoponus,  Ntotsika full text

Κατηγορίες