5ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία: Αφιέρωμα στα 2400 χρόνια από την γέννηση του Αριστοτέλη: Τόμος Πρακτικών

5ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία: Αφιέρωμα στα 2400 χρόνια από την γέννηση του Αριστοτέλη: Τόμος Πρακτικών

5th Interdisciplinary Conference on Philosophy and Cosmology: in celebration of the 2400th anniversary from Aristotle’s birth: Volume of Proceedings

ISBN: 978-960-93-8881-8

Επιμέλεια Τόμου: Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Ιωάννης Κωστίκας

Γεώργιος Κουμάκης, Κατά φύση και παρά φύση δούλοι κατά τον Αριστοτέλη

Koumakis full text

Κατηγορίες