4ο Διεπιστημονικό Συνέδριο: «Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι και Αριστοτέλης»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

4ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 »ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

25 – 26 Απριλίου 2017

Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» 

Υπό την αιγίδα του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ  

Α. Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι
1. Οι ηθικές και οι  πολιτικές θεωρίες των Προσωκρατικών
2. Κοσμολογικά προβλήματα στην Προσωκρατική Φιλοσοφία
3. Μεταφυσική και Οντολογία των Προσωκρατικών

Β.  Αριστοτελική Φιλοσοφία
1. Η Θεωρία της Γνώσεως και η τυπική Λογική
2. Η αριστοτελική Μεταφυσική – Οντολογία και η Θεολογία
3. Οι φυσικές και οι βιολογικές επιστήμες κατά τον Αριστοτέλη
4. Αριστοτελική Ηθική, Πολιτική και Ποιητική -  Ρητορική
5. Αριστοτελική ποιητική και αρχαίο δράμα
6. Η πρόσληψη του Αριστοτέλη στο Βυζάντιο, στην Αναγέννηση και στην νεώτερη διανόηση
7. Αριστοτέλης και σύγχρονη πραγματικότητα 

Επιστημονική Επιτροπή

Προεδρείο
 Νιάρχος Κωνσταντίνος Καθηγητής  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Πρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
Θεοδοσίου Ευστράτιος, Αν. Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών- Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Μέλος του Δ.Σ. της  Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας 

Μέλη
Χρόνης Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών- Β΄ Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
Μικρογιαννάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
Νιάρχος Παναγιώτης Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
Σπυρίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
Μουσάς Ξενοφών, Καθηγητής του Πανεπιστημίου  Αθηνών
Μαραγγιανού Ευαγγελία, Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Καλογεράκος Ιωάννης, Επ. Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Λάζου Άννα, Λέκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Οργανωτική Επιτροπή

Νιάρχος Κωνσταντίνος Καθηγητής  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Πρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
Θεοδοσίου Ευστράτιος, Αν. Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών- Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Μέλος του Δ.Σ. της  Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
Χρόνης Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών- Β΄ Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
Μικρογιαννάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
Νιάρχος Παναγιώτης Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
Σπυρίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
Μουσάς Ξενοφών, Καθηγητής του Πανεπιστημίου  Αθηνών
Λάζου Άννα, Λέκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανeπιστημίου Αθηνών
Φιλντίσης Παναγιώτης, Φυσικός, Α΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Φυσικών
Καλαχάνης Κωνσταντίνος, Διδάκτωρ- του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος του Δ.Σ. της  Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
Τσιάρα Αφροδίτη, Φιλόλογος
Κωστίκας Ιωάννης, Τελειόφοιτος Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Βέργου Μαργαρίτα,  Φιλόλογος

Επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://deeaef.gr/

Προσωκρατικοί -Αριστοτέλης 2017 – πρόσκληση final

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Υποβολή περιλήψεων εργασιών σε αρχείο doc (docx) (μέχρι 500 λέξεις) μέχρι τις 15 Απριλίου 2017, στον Συντονιστή του Συνεδρίου Δρ. Κωνσταντίνο Καλαχάνη στο e-mail: kkalachan@phys.uoa.gr ή στο kalahanis@hotmail.com , όπου θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία  του εντύπου υποβολής  που επισυνάπτεται.

Φόρμα υποβολής περίληψης

Για την έκδοση των πρακτικών θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση

Κατηγορίες