Διεθνές Φιλοσοφικό Forum «Ανάδρασις» Τόμος Πρακτικών

ISBN: 978-618-82935-0-2

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ FORUM «ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 – 2016

Επιμέλεια τόμου: Πηνελόπη Δημάκη, Άννα Λάζου, Κωνσταντίνος Καλαχάνης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πηνελόπη Δημάκη, Φιλοσοφία, επιστήμη, ανθρωπισμός 
Dimaki full text

1Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Ανδρέας Μάνος, Ηθική και Οικονομική κρίση: ανατομία και προοπτικές
Manos full text

Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, Η κρίση του κρίνειν: Οικονομική και ηθική κρίση και  αναστοχαστική ακρισία
Deligiorgi full text

Κωνσταντίνα Γογγάκη, Η κρίση των ηθικών αξιών και η αρχή της ανταλλαγής
Goggaki full text

Gerald Gutenschwager, Αιτιοκρατία και πραγμοποίηση -οι δίδυμοι πυλώνες της αήθους κοινωνίας - Determinism and Reification: The Twin Pillars of the Amoral Society
Gutenscwager a full text  Gu english text

Anna Lazou, Man and Measure: comments on  the crisis of Civiliation
Lazou full text

Γεώργιος Μάρδας, Η αλληλεπίδραση κοινωνικής ηθικής και κοινωνικοοικονομικής κρίσης
Mardas full text

Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, Τεχνικές πειθάρχησης – πρακτικές χειραφέτησης: ο διακριτικός και ενωτικός ρόλος  της φιλοσοφίας  Deligiorgi full text b

Φίλιππος Νικολόπουλος, Ιδεαλιστική και υλιστική φιλοσοφική θεώρηση και ο τρόπος σύλληψης του «όντως όντος» από τον Αριστοτέλη

Nicolopoulos full text b

2Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Γεώργιος Κουμάκης, Περί του νοητού και ορατού κόσμου κατά Πλάτωνα: αναλογίες και συμμετρίες
 Koumakis full text b

Γεώργιος Πατιός, Το Μηδέν και η Αρχαία Ελληνική Σκέψη – Το ‘Μη Όν’ και η δυναμική του
Patios full text

Κωνσταντίνα Γογγάκη, Η Μουσική και Γυμναστική εναρμόνιση υπό την οπτική του  πλατωνικού νοήματος της ζωής
Goggaki full text b

Σωτήριος Φουρνάρος, Οντολογία του χάους 
Fournaros full text

Stanley Sfekas, From Aristotelianism to Existentialism: the Problem of Being
Sfekas full text

Ευαγγελία Πάνου, Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Τα επιτεύγματα του Αναξίμανδρου στην Αστρονομία 
Panou & Kalachanis full text

Γεώργιος ΚουμάκηςΗ μαθηματική δομή του κόσμου ως διαλεκτική κατά Πλάτωνα 
Koumakis full text a   Παράρτημα-Σχήματα άρθρου

Ιωάννα Τριπουλά, Μαθηματικά και φιλοσοφία στον Κουζάνο: Η συμβολή των μαθηματικών στη γνωσιακή αναγωγή από το φαίνεσθαι στο είναι
Tripoula full text

Ιωάννης Σπυρίδης, Η «κοσμική τέχνη» του G. Bruno
J. Spyridis full text

Δήμητρα Μερμήγκη, Ο διάκοσμος στο continuum ή discretum φιλοσοφίας – επιστήμης – τέχνης
Mermigki full text         

Sotirios Bekakos,  Language and Philosophy of Dance
Bekakos full text

Αντωνία Κακαβελάκη, Άνθρωπος, Φύση, Τεχνολογία, Αρετή  και Ηθική στον Αριστοτέλη, με αναφορά σε Νεοπλατωνικούς και Βυζαντινούς υπομνηματιστές  του  
Kakavelaki full text

Constantinos Papageorgiou, The Epistemological Importance of Music – Η Επιστημολογική Σημασία της Μουσικής
 Papageorgiou full text

Τριαντάφυλλος Μπαταργιάς, Τετρακτύς· ὅπερ ἐστίν ἡ ἁρμονία, ἐν ᾗ αἱ Σειρῆνες»Η μουσική Αρμονία των Σφαιρών στο Χ Βιβλίο της Πολιτείας του Πλάτωνος
Batargias full text

Παναγιώτα Βάσση, Πώς να μυήσουμε τα παιδιά στον κόσμο της Φιλοσοφίας: Μία προσέγγιση μέσω του βιβλίου Φιλοσοφικά Παραμύθια
Vassi full text

Φίλιππος Περιστέρης, Η μουσική ως εντοπισμένο δείγμα ελέγχου των μαθηματικών και της Αισθητικής (Φιλοσοφία) 
Peristeris full text        

Raul Perez-Enriquez, Light, Gnomon and Archaeoastronomy: On the Search of a Gnomonic Paradigm for Ancient Cultures
Enriquez full text

Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης, Το Πυθαγόρειο πείραμα των χορδών με αφορμή τους χαλκουργούς στη βάσανο της Επιστήμης της Φυσικής
Spyridis full text

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Μάρω Παπαθανασίου, Οἱ περί βυζαντινῆς μουσικῆς ἐπιστολές τοῦ Κ. Καραθεοδωρῆ πρός τόν Κ. Ψάχο
Papathanasiou full text

Εύη Σαραντέα, Εκείνων όψεις 
Sarantea full text

Ιωάννα Μάστορα, Η έκφραση του ολυμπιακού ιδεώδους μέσω της μουσικής
Mastora full text

Κατηγορίες