Πανεπιστημιακά Σεμινάρια Φιλοσοφίας

  • Πανεπιστημιακά Σεμινάρια Φιλοσοφίας, 2014-2015

    ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 2014-2015   Υπό την διεύθυνση του Καθηγητή Αρχαίας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνου Νιάρχου                                 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων                                           (Ακαδημίας 50, Αθήνα)                                                       17.00-19.00  15 Οκτωβρίου 2014 Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: Αμφίπολις […]

  • Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 2013-2014   Υπό την διεύθυνση του Καθηγητή Αρχαίας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνου Νιάρχου                                 Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός                                     (Πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα)                                                           18.00-20.00   1 Οκτωβρίου 2013 Φιλοσοφικά Προβλήματα- Ερωτήματα Ομιλητές: Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Νιάρχος, Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών   5 Νοεμβρίου 2013 Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης: […]